Zoznam účastníkov - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Azhniuk Yuriy
Institute of Electron Physics, Ukr. Nat. Acad. Sci., Uzhhorod, Ukraine
 
Baghdadi Salma
CERIC-ERIC, Trieste - ITALY

Baláž Ján
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
   
Baník Ivan
Katedra fyziky, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 
Baník Rastislav
Katedra fyziky, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
 
Bielčíková Jana
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
abstrakt
  
Cieplý Aleš
Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež
  
Cieslar Miroslav
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  
Cirák Július
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Csatáryová Mária
Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV, Prešovská univerzita
abstrakt
   
Čeřovský Jaroslav
Institute of Plasma Physics of the CAS
 
Človečko Marcel
Oddelenie fyziky nízkych teplôt, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
abstrakt
 
Čurlík Ivan
Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
abstrakt
     
Dittrich Jaroslav
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  
Dolejší Jiří
Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta,
Univerzita Karlova
 
Duda Daniel
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  
Duranka Peter
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
 
Dvořáček Petr
IT4Innovations National Supercomputing Center VSB-Technical University of Ostrava
   
Džubinská Andrea
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 
Fričová Oľga
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
 
Frolová Lucia
Univerzita Pavla Jozefa Safarika
 
Gibová Zuzana
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
  
Girod Matthias
CERIC-ERIC, Trieste, Italy
  
Gmucová Katarína
Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
 
Grygar Jiří
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
  
Hardoň Štefan
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
 
Hložná Dominika
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
abstrakt
  
Horáček Jan
Insitute of Plasma Physics CAS, Prague, Czech Republic
 
Hrubovčák Pavol
Frank Laboratory of neutron Physics, Joint institute for nuclear reasearch, Dubna, Russian Federation
 
Hulicius Eduard
Inst. of Phys. of the Czech Acad. of Sci., Praha, Czech Republic

Chlad Lukáš
Ústav Jaderné Fyziky AV ČR
 
Chlpík Juraj
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU
Iľkovič Sergej
KFMT FHPV, Prešovská univerzita
abstrakt
  
Ivančo Ján
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Javorský Pavel
Matematicko fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 
Ješková Zuzana
Prírodovedecká fakulta,  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
abstrakt
 
Kancírová Mária
Institute of Experimental Physics SAS, Košice
 
Karľová Katarína
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Khalakhan Ivan
Charles University, Prague, Czech Republic

Kireš Marián
Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Kladivová Mária
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
abstrakt
 
Kmec Jozef
Katedra fyziky, matematiky a techniky , FHPV PU v Prešove
 
Kolmasova Ivana
Institute of Atmospheric Physics CAS, Prague
abstrakt
 
Kovaľaková Mária
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
 
Kovalik Martin
Fakulta Humanitných a Prírodných vied, Prešovská Univerzita, Prešov, Slovakia
abstrakt
    
Kožejová Daniela
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 
Kramárik Lukáš
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze
Kučerka Norbert
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 
Kúdelčík Jozef
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
 
Kývala Lukáš
IT4Innovations Center, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava-Poruba
 
Lederová Lívia
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  
Legut Dominik
IT4Innovations Center, VŠB - Technical univerzity of Ostrava, Ostrava-Poruba
 
Leitner Rupert
ÚČJF MFF UK, Praha
abstrakt
  
Lešner Tomáš
Phywe, Praha
 
Lisý Vladimír
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Laboratory of Radiation Biology, JINR, Dubna, Russian Federation
   
Luby Štefan
Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
 
Lučivjanský Tomáš
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  
Majherová Mária
KFMT FHPV PU
abstrakt
 
Matolín Vladimír
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
abstrakt
 
Mazur Daniel
MFF, Univerzita Karlova, Praha
abstrakt
 
Menkyna Martin
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
  
Michaličková Katarína
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
   
Miglierini Marcel
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Bratislava
 
Mitróová Zuzana
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
   
Mlynář Jan
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
 
Nádvorník Lukáš
Department of Physical Chemistry, Fritz Haber Institute of the Max Planck Society
 
Onufriienko Oleksandr
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
abstrakt
    
Orendáč Martin
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 
Orendáčová Alžbeta
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Podolský Jiří
Ústav teoretické fyziky, MFF, Univerzita Karlova, Praha
abstrakt
 
Popovych Nataliya
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
abstrakt
 
Povinec Pavel
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
abstrakt
 
Ráczová Katarína
Ústav fyzikálnych vied Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 
Raganová Janka
Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Rajňák Michal
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
abstrakt

Reichlová Helena
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
  
Reiffers Marián
FHPV, Prešovská Univerzita
 
Richter Kornel
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
abstrakt

Rizak Vasyl
Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
abstrakt
  
Samuely Tomáš
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 
Skakalova Viera
University of Vienna, Faculty of Physics, Physics of nanostructured materials
abstrakt
 
Skyba Peter
Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Košice
abstrakt
  
Slivka Marián
ÚEF SAV, Košice
 
Spodniaková Pfefferová Miriam
Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
 
Šafařík Ivo
Biologické centrum AVČR, Oddělení nanobiotechnologie
  
Šebeň Vladimír
Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU v Prešove
 
Šimko Miroslav
Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences
   
Škorvánek Ivan
Ústav Experimentálnej Fyziky SAV
   
Šoltésová Daniela
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
abstrakt
    
Štefančínová Iveta
ODF ÚFV UPJŠ, Košice Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
  
Tarjányiová Gabriela
Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita
 
Tatarko Marek
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava
 
Timko Milan
Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Košice
abstrakt
 
Tkáč Vladimír
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 
Tobiaš Tomáš
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
 
Tokár Stanislav
FMFI UK Bratislava
abstrakt
 
Tóthová Jana
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach
 
Uhriková Daniela
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 
Varga Rastislav
Ústav fyzikálnych vied, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
abstrakt
 
Venhart Martin
Fyzikálny ústav SAV / Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences
abstrakt
 
Zajac Štefan
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
abstrakt
     
Zapotoková Mariana
KFMT FHPV PU Prešov
abstrakt
 
Zentková Mária
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice


Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky