Organizačný výbor - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizačný výbor

Július Cirák - predseda
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave

Jan Mlynář
Ústav fyziky plazmy, AV ČR, Praha

Marián Reiffers
FPHV, Prešovská univerzita, Prešov

Vladimír Šebeň
FPHV, Prešovská univerzita, Prešov

Mária Kovaľaková
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach

Andrea Džubinská
PF UPJŠ, Košice

Jiří Dolejší
Matematicko-fyzikálna fakulta, Karlova univerzita, Praha

Miroslav Cieslar
Matematicko-fyzikálna fakulta, Karlova univerzita, Praha

Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

15. 6. 2017
zaslanie abstraktov

30. 6. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

31. 8. 2017
zaslanie príspevku
Aktuality
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky