Programový výbor - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programový výbor

Milan Timko - predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Vladimír Lisý
Katedra fyziky, FEI, Technická univerzita v Košiciach

Štefan Gmuca
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Eduard Hulicius
Fyzikálny ústav AV ČR, Praha

Alice Valkárová
Ústav časticovej a jadrovej fyziky, MFF, Karlova univerzita, Praha

Jaroslav Bielčík
Katedra fyziky, FJFI ČVUT, Praha
   


   Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky