Program - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie / Conference program

Podrobný program konferencie / Detailed conference program - pdf file

Pondelok / Monday
4. 9. 2017
Otvorenie konferencie (13:35)
Plenárne prednášky
Valné zhromaždenie SFS
Valné zhromaždenie ČFS
Uvítací večer
(reštaurácia Mladosť)

Conference opening
(13:35)
Plenary lectures
SFS General Assembly
ČFS General Assembly
Welcome party
(restaurant Mladosť)
Utorok / Tuesday
5. 9. 2017
Plenárne prednášky
Posterová sekcia
Plenary lectures
Poster session
Streda / Wednesday
6. 9. 2017
Plenárne prednášky
Vystúpenia laureátov Súťaže prác mladých fyzikov

Spoločenský večer (reštaurácia Mladosť)

Plenary lectures
Lectures of laureates of the Competition of Young Slovak Physicists
Social party
(restaurant Mladosť)
Štvrtok /Thursday
7. 9. 2017
Plenárne prednášky
Záver konferencie (12:30)
Plenary lectures
Conference closing (12:30)

  
Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky