Pozvané prednášky - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvané prednášky

Jiří Grygar, Fyzikální ústav, Akademie věd ČR, Praha

Ján Baláž, ÚEF SAV Košice

Jana Bielčíková, Ústav jaderné fyziky AV ČR
Kvark-gluonové plazma aneb malý velký třesk v laboratoři

Ivana Kolmašová, Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Lightning processes occuring inside thunderclouds and their observation
with submicrosecond time resolution

Norbert Kučerka,  SÚJV Dubna, Rusko
Biofyzikálne perspektívy modelových biologických membrán študovaných rozptylom neutrónov a RTG žiarenia (Biophysical Perspectives of Model Biological Membranes Studied by Neutron and X-ray Scattering)

Rupert Leitner, Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha
Neutrino Oscillations (Oscilace neutrin)

Jiří Podolský, MFF UK, Praha
Detekce gravitačních vln: minulost, současnost, budoucnost

Pavel Povinec, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK Bratislava
Urýchľovačové iónové technológie a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity

Viera Skákalová, University of Vienna, Faculty of Physics,
Physics of nanostructured materials, Vienna, Austria
"Klukatá cesta ku grafénu a kam ďalej"

Peter Skyba, ÚEF SAV, Košice
Mechanical resonators in physical vacuum of topological superfluids

Vladimír Šebeň, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov

Ivan Škorvánek, ÚEF SAV, Košice

Rastislav Varga, PF UPJŠ, Košice
"Keď na veľkosti záleží - Vývoj miniatúrnych senzorov"               

Martin Venhart, FÚ SAV, Bratislava
Spektrometer TATRA v CERNe: štúdium štruktúry atómových jadier zlata


Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky