Zborník príspevkov - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zborník príspevkov

Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 15. júna 2017. Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: kcsf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov v elektronickej forme bude k dispozícii účastníkom konferencie pred začiatkom konferencie.
Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.


Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: kcsf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 30. september 2017.

Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky