Registrácia - 19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Registrácia

Registrácia na 19. konferenciu českých a slovenských fyzikov
bola ukončená.

Konferenčný poplatok

140,- EUR  - členovia SFS, ČFS JČMF, JSMF a JČMF
150,- EUR  - ostatní účastníci
  50,- EUR  - sprevádzajúce osoby

V poplatku je zahrnutá aj cena zborníka.
V prípade platby po 30. 7. 2017 bude poplatok zvýšený o 10,- EUR.

Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou na účet:

Názov banky: Tatra banka,a.s.
Adresa banky: Hlavná 108, 040 01 Košice, Slovakia
Názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 040917
Konštantný symbol: 0308

Platby žiadame zaslať na adresu organizátorov v termíne do 30. 7. 2017.
Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky