Základné informácie - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie

Názov

Slovenská fyzikálna spoločnosť  

Právna forma

Občianske združenie  

Dátum vzniku  

Registrácia na MV SR 6.12.1993  

Sídlo

Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45  

IČO

30814171

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK49 0900 0000 0000 1147 8392

Telefón

+421 2 59410 532

E-mail

sfs@savba.sk

www

http://sfs.sav.sk/

Členstvo

297 členov

Orgány

valné zhromaždenie
výbor
predsedníctvo
revízna komisia  

Štatutárny zástupca

Ing. Štefan Gmuca, CSc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky