Hlavné aktivíty - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hlavné aktivity

Medzinárodné aktivity:

Členstvo v Európskej fyzikálnej spoločnosti

Zmluvy o spolupráci:

Americká fyzikálna spoločnosť
Česká fyzikálna spoločnosť
Maďarská fyzikálna spoločnosť
Nemecká fyzikálna spoločnosť
Poľská fyzikálna spoločnosť
Rakúska fyzikálna spoločnosť  

Konferencie :

Konferencie slovenských fyzikov – ročne
Konferencie slovenských a českých fyzikov (každý 3.rok)

Vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou – 10-12 ročne  

Odborné skupiny:

Odborné skupiny s celoštátnou pôsobnosťou – 19
Odborné seminárne prednášky, ročne 300–400

Ceny:

Čestné členstvo SFS
Cena SFS
Medaila SFS  

Súťaže:

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov – ročne

Publikácie:

Gradient – informačný bulletin SFS (2009, 2012)
Zborníky z vedeckých konferencii
Odborná literatúra

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky