Výbor SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výbor SFS

Predseda:

Štefan Gmuca

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Podpredseda:

Július Cirák

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU,  Bratislava

Podpredseda:

Jozef Kúdelčík

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, ŽU, Žilina

Hospodár:

Jozef Leja

Strojnícka fakulta, STU, Bratislava

Tajomník:

Mária Kovaľaková

Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU, Košice

Členovia:

Peter Bokes
Andrea Džubinská
Zuzana Ješková

Adela Kravčáková
Pavol Neilinger

Mari
án Reiffers
MilanTimko

Daniela Uhríková
  

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU,  Bratislava
CPM TIP
, UPJŠ, Košice
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava
Fakulta humanitných a prírodných vied, PU, Prešov
Ústav experimentálnej fyziky, SAV
, Košice
Farmaceutická fakulta, UK, Bratislava

Revízna komisia:

Juraj Boháčik (predseda)
Štefan Lányi

Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava
Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava
                       

 
 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky