Výbor SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výbor SFS

Predseda:

Július Cirák

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU,  Bratislava

Podpredseda:

Štefan Gmuca

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Podpredseda:

Zuzana Ješková

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice

Hospodár:

Juraj Boháčik

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Tajomník:

Mária Kovaľaková

Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU, Košice

Členovia:

Peter Bokes
Marek Bombara
Anna Danihelová
Andrea Džubinská
Jozef Kúdelčík
Mari
án Reiffers
MilanTimko

Daniela Uhríková
  

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU,  Bratislava
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
Drevárska fakulta, TU, Zvolen
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
Elektrotechnická fakulta, ŽU
, Žilina
Fakulta humanitných a prírodných vied, PU
, Prešov
Ústav experimentálnej fyziky, SAV
, Košice
Farmaceutická fakulta, UK, Bratislava

Revízna komisia:

Štefan Lányi (predseda)
Alexander Dirner

Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
                       

 
 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky