Výbor SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výbor SFS

Predseda:

Július Cirák

Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU,  Bratislava

Podpredseda:

Anna Danihelová

Drevárska fakulta, TU, Zvolen

Podpredseda:

Štefan Gmuca

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Hospodár:

Juraj Boháčik

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Tajomník:

Peter Filip

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava

Členovia:

Zuzana Ješková
Mária Kovaľaková
Marian Kubliha
Jozef Kúdelčík
Marian Reiffers
Jaroslav Staníček
MilanTimko

Daniela Uhríková

Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU
, Košice
Stavebná fakulta, STU
, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, ŽU
, Žilina
Fakulta humanitných a prírodných vied, PU
, Prešov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
, Bratislava
Ústav experimentálnej fyziky, SAV
, Košice
Farmaceutická fakulta, UK, Bratislava

Revízna komisia:

Štefan Lányi (predseda)
Jozef Leja

Fyzikálny ústav, SAV, Baratislava
Strojnícka fakulta, STU
, Bratislava

 
 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky