Výhody členstva v SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výhody členstva v SFS

Hlavným poslaním Slovenskej fyzikálnej spoločnosti je svojou činnosťou prispievať k rozvoju fyzikálneho výskumu a vzdelávania na Slovensku, napomáhať implementácii fyzikálnych poznatkov do riešenia celospoločenských problémov a podporovať medzinárodnú spoluprácu vo fyzike.  Členovia SFS sa podieľajú na aktivitách spoločnosti a zároveň im členstvo v spoločnosti prináša určité výhody.

Slovenská fyzikálna spoločnosť

  • podporuje prístup k odbornej komunite, čím umožňuje profitovanie z obohacujúceho medzikultúrneho a  medzigeneračného dialógu odborníkov vo fyzike so snahou zvyšovať povedomie stavovskej príslušnosti,

  • organizuje alebo spoluorganizuje konferencie, semináre a stretnutia, ktoré sú platformou na prezentáciu výsledkov Vášho výskumu, oboznámenie s výsledkami práce odborníkov z rozličných oblastí fyziky a priestorom na nadväzovanie spolupráce s kolegami. Nosnou aktivitou SFS je Konferencia slovenských fyzikov, ktorá je každý tretí rok vďaka spolupráci s Českou fyzikálnou spoločnosťou Konferenciou českých a slovenských fyzikov,

  • poskytuje znížené účastnícke poplatky pre členov SFS na podujatiach organizovaných Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou,

  • umožňuje získať finančnú podporu účasti na vedeckých podujatiach hlavne pre mladých vedeckých pracovníkov,

  • umožňuje získať finančnú podporu vedeckých podujatí organizovaných členmi SFS,

  • podporuje zviditeľnenie fyzikálnej komunity na národnej úrovni prostredníctvom ocenení SFS, ktoré sú každoročne udeľované odborníkom vo fyzike za významné výsledky dosiahnuté v oblasti fyzikálneho výskumu a vzdelávania,

  • umožňuje využívať výhody členstva SFS v Európskej fyzikálnej spoločnosti, napr. znížený registračný poplatok na podujatia organizované národnými fyzikálnymi spoločnosťami, ktoré sú tiež členmi EPS,

  • poskytuje členom SFS možnosť dostávať v tlačenej forme časopis Europhysics News vydávaný Európskou fyzikálnou spoločnosťou,
  • umožňuje využívať výhody z podpísaných dohôd o spolupráci s Americkou, Českou, Maďarskou, Nemeckou, Poľskou a Rakúskou fyzikálnou spoločnosťou,  
  • zviditeľňuje slovenskú fyzikálnu komunitu na medzinárodnej úrovni v rámci spolupráce SFS s International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) prostredníctvom Národného komitétu IUPAP. Ide hlavne o priame zastúpenie v komisiách, ktoré pokrývajú všetky čiastkové disciplíny fyziky a iné oblasti všeobecného záujmu, ako je fyzika pre rozvoj, fyzika a priemysel a fyzikálne vzdelávanie.Prihláška za člena SFS
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky