Výhody členstva v SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Výhody členstva v SFS

Vážení priatelia – členovia, ale hlavne (zatiaľ) nečlenovia SFS,

už dlhšiu dobu nás trápilo, akým spôsobom oboznámiť fyzikov, ktorí zatiaľ nie sú členmi SFS s výhodami členstva v našej organizácii. Nik a nič však nerieši problémy tak účinne, ako sám život (a náhoda). A tá chcela, že sa nášmu kolegovi pošťastilo vypočuť si rozhovor istého doktoranda so svojím školiteľom, naším členom. V temer doslovnom znení Vám ho na tomto mieste ponúkame v nádeji, že presvedčí váhajúcich o výhode členstva v SFS.

(Doktorand zrejme navštívil svojho školiteľa, aby
zistil, či by mu nemohol financovať z grantu časť výdavkov na konferenciu; kvôli stručnosti uvádzame doktoranda ako “D”, školiteľa ako “Š”).

D: ... ale ja som sa to dozvedel až pred pár dňami a deadline je o týždeň.


Š: A prečo až teraz – na poslednú chvíľu, prečo nesledujete Europhysics News ?


D: No veď stade mám tú informáciu.


Š: Ale ja to viem už aspoň mesiac, veď ten časopis mi prišiel už dávno!


D: Vám asi chodí, ale ja som ho uvidel až u kamaráta minulý týždeň.


Š: Ako to, že Vám nechodí ? Veď ako člen SFS ho môžete dostávať 5x do roka!


D (polohlasne): ... ale ja nie som členom SFS, tak asi preto ho nemám...


Š (zrejme zdesený): To nemyslíte vážne! Vy nie ste v SFS ?! To je ako možné ? Veď to by bolo veľmi osožné – a nielen z hľadiska odborného rastu, ale aj kvôli financiám: jednak by ste ako doktorand mali zvýhodnené členské, lebo to sa týka nielen študentov, ale aj doktorandov, ale aj kopu ďalších výhod. Napríklad by ste sa cez SFS dozvedeli o všetkých možných aktivitách fyzikov na Slovensku (na tomto mieste v mene SFS dopĺňame, že sa majú zrejme na mysli aktivity výskumné, odborné, pedagogické a iné), proste by ste boli temer v kuchyni slovenskej fyzikálnej obce a videli by ste, čo sa tam “varí”. A mohli by ste byť v kontakte s odborníkmi z nášho fachu na celom Slovensku, čo by Vám iste pomohlo nielen odborne, ale aj v nadväzovaní kontaktov u nás aj vonku.


O tom časopise Európskej Fyzikálnej Spoločnosti som už hovoril, ale vedeli ste, že ten Europhysics News prináša všeličo zaujímavé – tam bývajú prehľadové články o najnovších trendoch vo fyzike, občas nejaké zaujímavosti o významných osobnostiach svetovej fyziky, informácie o vedeckých konferenciách a aj o iných akciách EPS, o nových knihách, ale aj o voľných miestach pre vedcov a učiteľov a tiež o postdoktorandských miestach, čo by sa dalo skúsiť, keď budete mať obhájené...


Okrem toho existujú zľavy na niektorých konferenciách pre členov národných fyzikálnych spoločností.


Takže, mladý muž, prvé, čo urobíte, podáte prihlášku do SFS! Potom sa začneme baviť o financiách.


(Zvyšná časť rozhovoru nebola už z hľadiska SFS taká zaujímavá a preto tu končíme našu “reportáž”.)


Prihláška za člena SFS
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky