Podpora SFS - 2% z daní - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podpora SFS - 2% z daní

Tlačivá pre zamestnancov k poukázaniu 2% z dane v roku 2022
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - editovateľný pdf súbor
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti -
editovateľný pdf súbor

ČLENOM a priateľom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti

Podobne ako minulý rok, znovu môžete prispieť na činnosť Slovenskej  fyzikálnej spoločnosti tým, že darujete  2% z vašich  daní pre SFS. Nejde o daň navyše, ale o presmerovanie časti vašej dane pre SFS. Váš  príspevok  bude použitý v súlade so zákonom a umožní nám podporiť účasť  na  konferenciách,   odmeny výhercom súťaže prác mladých  pracovníkov vo fyzike, seminárnu a prednáškovú činnosť,  programy SFS pre učiteľov, študentov, žiakov a ostatnú činnosť.        

Ak si samostatne neodovzdávate vaše daňové priznanie, ale vám ho robí zamestnávateľ, tak do 15.
2. 2023 musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vyžiadať si Potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia si vypočítate 2% z odvedenej dane a zapíšete do Vyhlásenia o ich poukázaní pre SFS. Vyhlásenie spolu s Potvrden
ím o zaplatení dane doručte do 30. 4. 2023 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si daňové priznanie robíte samostatne,
v daňovom priznaní sú kolónky na  údaje o poukázaní 2% v dane. Údaje o SFS opíšte z priloženého Vyhlásenia. Tiež ich môžete nájsť v Zozname prijímateľov 2% na rok 2023 https://www.notar.sk/prijimatelia/.

Vopred vám ďakujeme, že svojou činnosťou, členstvom a darom 2% z vašich daní podporujete Slovenskú fyzikálnu spoločnosť.


Mária Kovaľaková
tajomníčka SFS

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky