Archív podujatí - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podujatia v roku 2023

Laboratórne merania a demonštrácie pre študentov stredných škôl

FEI STU, január, február a jún 2023
Webstránka


Študentská vedecká konferencia FMFI
Bratislava, 19. apríla 2023

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Výsledky súťaže

Middle European Cooperation in Statistical Physics - MECO 48
22.–26. mája 2023, Kongresové centrum Akademia, Stará Lesná
Webstránka


2. letná škola fyziky kondenzovaných látok
Liptovský Ján, 4.–9. júna 2023
Webstránka


ADEPT 2023
Podbanské, Hotel Pieris 12.–15. júna 2023
Webstránka


APCOM 2023
Štrbské Pleso, 21.–23. júna 2023
Webstránka

Medzinárodná konferencia GIREP 2023
Košice, 3.–7. júla 2023
Webstránka

K vedomostiam cez vesmír
Park tmavej oblohy, júl 2023

Structure and Stability of Biomacromolecules 2023
Košice, 5.–8. septembra 2023
Webstránka


21. konferencia českých a slovenských fyzikov
Bratislava, 4.–7. septembra 2023
Webstránka


Modely modernej fyziky - Letná škola z teoretickej fyziky
Liptovská Teplička, 10.–17. septembra 2023

Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania a možnosti ich riešenia
Zuberec, Univerzitné stredisko Zuberec - Uniza, 13.–14. septembra 2023

DIDFYZ 2023
Hotel Boboty, Terchová
, 20.–23. septembra 2023
Webstránka2022

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie
Výsledky súťaže

Medzinárodná konferencia APCOM 202
2
Hotel Patria Štrbské Pleso 22.-24. 6. 2022
webstránka

XLIII. Vanovičove dni
25.-27. 8.2022, Gymnázium Viliama Paulínyho-Tótha, Martin
webstránka

2
6. konferencia slovenských fyzikov
webstránka

Festival fyziky, Tvorivý učiteľ fyziky
20.-22.4.2022, Smolenice
webstránka


Šoltésove dni
UK, Bratislava
webstránka2021

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov

Podrobné informácie
Výsledky súťaže

Medzinárodná konferencia APCOM 2021

Hotel Patria Štrbské Pleso 23.-25.6.2021
webstránka

ADEPT 2021
Podbanské, Hotel Pieris, 20.-23. 9.2021
webstránka

XLIII. Vanovičove dni

Gymnázium Kysucké Nové Mesto, 25.-27.8.2021
webstránka

FFK 2021 - International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical
Constants
Stará Lesná, 4.-8.10.2021
webstránka

25. konferencia slovenských fyzikov
Bratislava, 6.-9.9.2021
webstránka

Šoltésove dni
Bratislava, 18.11.2021
webstránka

2020

BIONANOSMART 2020
11. - 13. 3. 2020, Stará Lesná
webstránka

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov

Podrobné informácie
Výsledky súťaže

APCOM 2020
9. - 11. 6. 2020, Štrbské Pleso
webstránka

ADEPT 2020
8. - 11. 6. 2020, Nový Smokovec
webstránka

XLIII. Vanovičove dni
26. - 28. 8. 2020, Krompachy
webstránka

20. konferencia českých a slovenských fyzikov
7. - 10. 9. 2020, MFF UK Praha
webstránka

Materiál-Akustika-Priestor 2020
9. - 11. 9. 2020, Zvolen
webstránka


Festival fyziky, Tvorivý učiteľ fyziky
21. - 23. 9. 2020, Smolenice
webstránka

2019

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov

Podrobné informácie, Výsledky súťaže

Vanovičove dni
26. - 28. 8. 2019
Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica

24. konferencia slovenských fyzikov
2. - 5. 9. 2019, Žilina, webstránka

Medzinárodný festival Science on Stage
31. 10. - 3. 11. 2019, Cascais, Portugalsko, webstránka

Šoltésove dni
24. - 25. október 2019, FMFI UK, Bratislava, webstránka

2018

Ohlasy na Ocenenie EPS pre Dr. Jozefa Beňušku v roku 2017:
TV TA3, TV JOJ, RTVS, TVT,
YouTube 1, YouTube 2

Tvorivý učiteľ fyziky
9. - 11. 4. 2018, Smolenice
webstránka, oznam - pdf

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie, Oznam - pdf, Výsledky

Študijný pobyt učiteľov fyziky základných a stredných škôl
CERN, Ženeva

Vanovičove dni
27. -29. 8. 2018, Gymnázium Jána Hollého
Trnava

23. konferencia slovenských fyzikov
5. - 8. 9. 2018, Smolenice
webstránka

Šoltésove dni
25. - 26. 10. 2018, Bratislava

2017

Ocenenie EPS pre Dr. Jozefa Beňušku
podrobné informácie
Najlepší učiteľ Európy - certifikát

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov

Podrobné informácie
Výsledky súťaže

Študijný pobyt učiteľov fyziky základných a stredných škôl
17.6.-25.6.2017, CERN, Ženeva
Webstránka

Medzinárodný festival Science on Stage
29. 6. - 2. 7. 2017, Debrecen, Maďarsko
Webstránka


Vanovičove dni
29. - 31. 8. 2017, Gymnázium Martin
Webstránka

19. konferencia českých a slovenských fyzikov
4. - 7. 9. 2017, Prešov, FPHV, Prešovská univerzita, SR
Plagát, Webstránka

Tvorivý učiteľ fyziky
11. - 13. 9. 2017, Smolenice
Webstránka

2016

22. konferencia slovenských fyzikov
5. - 8. september 2016, Košice
Stránka konferencie

Plagát
Zborník abstraktov, obálka


Festival fyziky 2016
Tvorivý učiteľ fyziky
Podrobné informácie
Informácie o predchádzajúcich konferenciách TUF


Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2016
Podrobné informácie
Výsledky súťaže

2015

21. konferencia slovenských fyzikov
7. - 10. september 2015, Nitra
Stránka konferencie

Plagát


Festival fyziky 2015

Tvorivý učiteľ fyziky
Podrobné informácie

Prihláška

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2015

Podrobné informácie

Výsledky súťaže


2014

Udeľovanie cien SFS
Fotogaléria

18. konferencia českých a slovenských fyzikov
16. - 19.  september 2014, Olomouc
Informačný leták
Stránky konferencie

Festival fyziky 2014
Tvorivý učiteľ fyziky
Smolenice 27. - 30. apríla 2014
Podrobné informácie
Tvorivý učiteľ fyziky 2008-2013

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2014
Výsledky súťaže


2013

Tvorivý učiteľ fyziky 2013
Kongresové centrum SAV Smolenice
7. - 10. apríl 2013
Košice, 2013

Podrobné informácie

Valné zhromaždenie SFS
2. septembra 2013 o 17.00 hodine
v priestoroch FEI STU v Bratislave
počas 20. konferencie slovenských fyzikov
Fotogaléria

20. konferencia slovenských fyzikov
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická unioverzita v Bratislave

2.-5. september 2013
Fotogaléria
Stránky konferencie

Súťaž prác mladých fyzikov

V roku 2013 sa do Súťaže mladých fyzikov prihlásili piati mladí autori z akademických a univerzitných pracovísk z Bratislavy a Košíc. Hodnotiaca komisia i výbor SFS vysoko hodnotili úroveň a aktuálnosť zamerania zaslaných prác. Víťazné práce, boli publikované v špičkových fyzikálnych časopisoch s vysokým impakt faktorom. Výbor SFS na návrh hodnotiacej komisie a vzhľadom na vyrovnanosť zaslaných prác rozhodol oceniť štyroch prihlásených a rozdeliť v roku 2013 ceny nasledovne:

         
1.cenu získali
Matúš Mihalík  

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Mykola  Soloviov

Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

2.cenu získali
Štefan Michalík

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Andrej Liptaj

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
     
Víťazi súťaže
boli pozvaní prezentovať svoje výsledky na 20. konferencii slovenských fyzikov
v Bratislave v dňoch 2.9. – 5.9.2013.

Informácie o súťažiacich

Meno Priezvisko: Matúš Mihalík
, 32 rokov (I. miesto)
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Email: matmihalik@saske.sk
Prihlásené práce:  

1.Mihalik, Pospisil, Hoser Sechovsky: Magnetic phase diagram of alpha-Ndir2
, Phys Rev B83 (2011) 134414
Autorský podiel 1/4
2. Mihalik, Divis, Sechovsky, Kozlova, Freudenberg, Stuser, Hoser: Magnetism in polyformic phases : Case of PrIr2Si2
PhysRev B81 (2010) 174431
Autorský podiel: 1/7
3. Mihalik, Matej, Divis, Sechovsky : Polymorphism of Pr2Si2 - - In situ XRPD experiment and theoretical calculations,
INTERMETALICS 17 (2009) 927-929
Autorský podiel 1/4

Meno Priezvisko:
Mykola Soloviov, 30 rokov (I. miesto)
Pracovisko: Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Email: mykola.solovyov@savba.sk

Prihlásené práce:
1. Gomory, Soloviov, Šouc Navau, Camps Sanchez: Experimental relaxation of a magnetic cloak, SCIENCE 335 (2012) 1466-1468
2. Šouc, S
oloviov, Gomory, Prat-Camps,Navau, Sanchez: A quasistatic magnetic cloak,
z
aslané do New Journal of Physics
3. Soloviov, Vojenčiak, Gomory: Magnetic field mapping above the superconduting tape with Ni-covered edges,
IEEE Trans. Applied Supecond. 19 (2009) 3049-3052

Meno Priezvisko: Andrej Liptaj,
33 rokov (II.miesto)
Pracovisko:  Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
Email: andrej.liptaj@savba.sk

Prihlásené práce:
1. Dubnicka, Dubnickova Liptaj:"Etalon for any model space-like region pion electromagnetic form factor behavior", Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 219–220 (2011) 130–132
2
. Dubnicka, Dubnickova Liptaj:"Pseudoscalar meson transition form factors"
Progress in Particle and Nuclear Physics , 67 (2012) 418–423

Meno Priezvisko: Štefan Michalik
, 29 rokov (II. miesto)
Pracovisko:
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Park Angelinum 9, Košice
Email: stefan.michalik@upjs.sk
Prihlásené práce:

1. Michalik, Bednarcik, Kovac, Franz, Sovak: Identification of the Curie point in Fe based metallic glasses using in situ hard
X-ray diffraction, J. Phys D: Appl. Phys 45 455302 (Október 2012)
2. Bednarcik, Michalik, Kolesar, Rutt, Franz : In-situ XRD studies of nanocrystalization of Fe based metallic glasses: Comparative study by reciprocal and direct space methods, Physical Chemistry Chemical Physics, accepted DOI:10.1039/C3CP4445G

2012


Valné zhromaždenie SFS
3. septembra 2012 o 17.00 hodine
v priestoroch budovy Fakulty humanitných a prírodných vied na Prešovskej Univerzite,
ul. 17. novembra 1, Prešov
počas 19. konferencie slovenských fyzikov.

19. konferencia slovenských fyzikov
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita, Prešov
3.-6. SEPTEMBER 2012

Festival Fyziky 2012 - Tvorivý učiteľ fyziky
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzikálny ústav SAV, Pansophia, n.o. - spoločnosť pre vedu a vzdelanie
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, JSMF-Pedagogická sekcia
Smolenice 15.
- 18. 4. 2012

Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2012
Výbor SFS na základe hodnotenia komisie pre vyhodnotenie súťaže prác mladých fyzikov v roku 2012 udeľuje
nasledovné ceny takto:
1. cena: Peter Čendula (UZurich)
2. cena: Anežka Hasim-Džarová (ÚEF SAV)
3. cena: Ivan Čurlík (ÚEF SAV)2011

17. konferencia slovenských a českých fyzikov
Fakulta elektrotechniky, Žilinská univerzita, Žilina
5.-8.SEPTEMBER 2011


Valné zhromaždenie SFS
5. septembra 2011 o 17.00 hodine
priestoroch budovy „NR“ v areáli Žilinskej univerzity, Univerzitná 1 v Žiline,
počas 17. konferencie slovenských a českých fyzikov.


Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov 2011
V roku 2011 sa do Súťaže mladých fyzikov 2011 prihlásilo deväť mladých autorov z akademických a univerzitných pracovísk z Bratislavy, Žiliny a Košíc. Hodnotiaca komisia i výbor SFS vysoko hodnotili úroveň a aktuálnosť zamerania zaslaných prác. Víťazné práce, boli publikované v špičkových fyzikálnych časopisoch s vysokým impakt faktorom. Výbor SFS na návrh hodnotiacej komisie a vzhľadom na vyrovnanosť zaslaných prác rozhodol oceniť až siedmich prihlásených a rozdeliť v roku 2011 ceny nasledovne:
      
1.cenu získali
Mgr. Daniel Nagaj, PhD,
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Mgr. Marián Venhart, PhD,
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

2.cenu získali
Mgr. Hana Čenčaríková, PhD
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

RNDr. Alexandra Marsenič, PhD
Geofyzikálny ústav SAV,  Bratislava

RNDr. Jozef Hritz, PhD
Katedra štrukturálnej biológie, Pittsburgh, USA
 
3.cenu získali

RNDr. Andrej Liptaj, PhD,
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
 
RNDr. Jozef Strečka, PhD
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ, Košice  
     
Víťazi súťaže
boli pozvaní prezentovať svoje výsledky na 17. Konferencii slovenských a českých fyzikov  v Žiline v dňoch 5.9. – 8.9.2011.

2010

18. konferencia slovenských fyzikov
Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
6.-9. september 2010

2009

EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching
Na základe nominácie, ktorú predložila Slovenská fyzikálna spoločnosť Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS) v marci r. 2009, sa laureátom EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching za rok 2009 stal RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.
Uvedená cena bola Dr. Tulejovi odovzdaná na najvýznamnejšej európskej didaktickej konferencii GIREP-EPEC 2009 International Conference na pôde University of Leicester vo Veľkej Británii dňa 19.08.2009.


Študijný pobyt učiteľov prírodných vied ZŠ a SŠ a študentov SŠ v CERN v Ženeve
Študijný pobyt slovenských učiteľov fyziky v CERNe sa uskutočnil 18.-26.apríla 2009.
Pobyt organizovalo Oddelenie didaktiky fyziky PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERNe spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou
 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky