ksf27

Prejsť na obsah
Organizáciou 27. konferencie slovenských fyzikov chce Slovenská fyzikálna spoločnosť pokračovať v tradícii a prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok na vzájomnú výmenu informácií o najnovších výsledkoch fyzikálneho výskumu, ich vplyve na spoločnosť a význame pre výučbu fyziky. Prípravou podujatia je poverená Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.
Konferencie slovenských fyzikov sú jedinečnou príležitosťou pre všetkých fyzikov a fyzikálne orientované pracoviská na Slovensku informovať slovenskú fyzikálnu obec o svojej práci a výsledkoch v čo najširšom rozsahu. Za posledné roky sa stali miestom, kde sa stretávajú učitelia fyziky zo všetkých druhov škôl s fyzikmi pracujúcimi vo výskume. Predstavujú významný nástroj individuálneho odborného rastu a vzájomnej informovanosti. Jednotlivé sekcie venované rôznym fyzikálnym odborom vytvárajú vhodný priestor na prezentáciu vlastných výsledkov. Študenti a doktorandi tak získajú dôležité informácie pre svoj odborný rast, učitelia zasa inšpiráciu do pedagogickej práce. Významným bodom programu bude zasadnutie pedagogickej sekcie zameranej na tvorivé metódy výučby a prenos výsledkov výskumu do výučby.
Dôležité je aj vzájomné zdieľanie skúseností s rôznymi schémami finančnej podpory výskumu na Slovensku a v širšom európskom výskumnom priestore. Tradične dostanú priestor víťazi Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov za rok 2024. Počas konferencie sa uskutoční Valné zhromaždenie SFS.  
 
Organizačný výbor konferencie
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
31. 7. 2024
registrácia

31. 7. 2024
zaslanie abstraktov

31. 7. 2024
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2024
zaslanie príspevku


Návrat na obsah