19kcsf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

19th Conference of Czech and Slovak Physicists


Vás pozývajú na pokračovanie tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov, ktoré sa bude konať v tento krát v Prešove. Stretneme sa tu, aby sme deklarovali a utužovali vzájomné vzťahy v rámci zjednotenej Európy.

Konferencia si kladie za cieľ predstaviť dosiahnutý pokrok a dosiahnutú úroveň od 18. konferencie v Olomouci v roku 2014, ako aj najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky pestovaných v našich krajinách a inde vo svete.

Dôležité je aj hľadanie odpovedí na otázky o postavení fyziky v modernej spoločnosti a perspektívach jej ďalšieho rozvoja. Tieto by mali slúžiť aj ako argumentácia proti všeobecnej redukcii finančných prostriedkov na vedu. Tomu bude zodpovedať aj program konferencie, s ťažiskom na plenárnych prednáškach a krátkych prednáškach, ktoré odznejú na zasadaniach v sekciách.

Sekcie budú v rámci možností odrážať štruktúru odborných skupín SFS a ČFS a bude v nich priestor na prezentovanie pôvodných výsledkov v kratších referátoch alebo na výveskách. Súčasťou konferencie bude aj sekcia venovaná neutrónovej fyzike, kde obe krajiny participujú v Institute Laue Langevin v Grenobli cestou konzorcia CENI.    Kontakt
kcsf@elf.stuba.sk
Dôležité termíny

27. 6. 2017
zaslanie abstraktov

15. 7. 2017
registrácia

31. 7. 2017
platba poplatku

30. 9. 2017
zaslanie príspevku
Program konferencie
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky