Zoznam účastníkov - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Zoznam registrovaných účastníkov

Boris Andel
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK v Bratislave
 
Stanislav Antalic
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK v Bratislave
 
Július Bačkai
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice

Pavlo Baloh
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Erik Bartoš
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava
 
Michael Barutiak
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
  
Zuzana Birčáková
Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., Košice

Pavol Bobík
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
  
Peter Bokes
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave      
  
Marek Bombara
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach

Dominik Borovský
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Adam Broniš
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK v Bratislave
 
Alexander Búcsi
Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
 
Ignác Bugár
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 
Július Cirák
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave
  
Mária Csatáryová
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
  
Erik Čižmár
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Petro Danylchenko
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Stanislav Dubnička
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Anna Dubničková
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
 
Andrea Džubinská
CPM-TIP, UPJŠ v Košiciach
 
Martin Eliáš
Katedra fyziky, FEI TUKE

Martin Fabián
Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice
  
Lucia Fečová
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
   
Oľga Fričová
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Ladislav Galdun
CPM-TIP, UPJŠ v Košiciach
   
Azadeh Ghannadan
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
    
Zuzana Gibová
Katedra matematiky a teoretickej informatiky, FEI TUKE
    
Štefan Gmuca
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Katarína Gmucová
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Veronika Gomulcová
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
   
Jozef Hanč
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
     
Lukáš Holka
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Mariia Holub
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach

Marcela Chovancová
Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

Sergej Iľkovič
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
 
Marián Janek
Katedra fyziky, FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
 
Zuzana Ješková
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
    
Antónia Juhásová
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
    
Matej Kecer
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Marián Kireš
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach

Andrea Kľučarová
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
 
Jozef Kmec
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
  
Soňa Kotorová
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave
  
Liliia Kotvytska
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Mária Kovaľaková
Katedra fyziky, FEI TUKE
  
Martin Kovalik
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
   
Adela Kravčáková
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Jozef Kúdelčík
Katedra fyziky, FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
   
Róbert Kysel
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i., Bratislava
 
Ľubica Lacinová
Centrum bioveid, v.v.i., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
  
Ronald Langer
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
  
Jozef Leja
Ústav matematiky a fyziky, Strojnícka fakulta, STU v Bratislave
  
Andrej  Liptaj
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava

Vladimír Lisý
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Tomáš Lučivjanský
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach

Šimon Mackovjak
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Mykhaylo Mar'yan
Uzhhorod National University, Ukraine
 
Marián Mihalik
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Ľuboš Nagy
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Pavol Neilinger
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Leoš Ondriš
Katedra fyziky, FEI TUKE
  
Jozef Onufer
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Alžbeta Orendáčová
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Andrei Ovsiannikov
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Blahoslav Pastirčák
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Michal Patrnčiak
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI, UK v Bratislave
 
Katarína Paulovičová
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Richard Pinčák
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
   
Pavel Povinec
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
  
Gabriel Pristáš
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Michal Rajňák
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
   
Marián Reiffers
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
 
Anton Repko
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava
 
Tetiana Rudeichuk
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
 
Tomáš Samuely
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Simona Saparová
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Vladimír Šebeň
FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
 
Natália Šmídová
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Martin Šugár
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.,  Bratislava
 
Milan Timko
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice

Jaroslav Tóbik
Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.,  Bratislava

Stanislav Tokár
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI, UK v Bratislave
  
Natália Tomašovičová
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice

Jana Tóthová
Katedra fyziky, FEI TUKE
 
Martin Vaľa
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Hana Vargová
Ústav experimentalnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
 
Martin  Venhart
Fyzikálny ústav SAV, v.v.i., Bratislava  

Olha Vinnik
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká Fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Branislav Vrban
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI, STU v Bratislave
 
Janka Vrláková
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
 
Miroslava Zemanová Diešková
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave


Aktualizované 30. 8. 2022, 16:00


 

     


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah