Programový výbor - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Programový výbor

Milan Timko, predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice

Peter Bokes
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Adela Kravčáková
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach

Jozef Kúdelčík
Katedra fyziky, FEIT Žilinská univerzita v Žiline

Vladimír Lisý
Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach

Peter Markoš
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave

Michal Rajňák
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice

Daniela Uhríková
Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah