Organizačný výbor - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Organizačný výbor

Štefan Gmuca, predseda
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Marek Bombara (LOC)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Július Cirák
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Andrea Džubinská
Centrum progresivnych materialov (CPM-TIP) UPJŠ v Košiciach

Zuzana Ješková (LOC)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mária Kovaľaková
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Adela Kravčáková (LOC)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Marián Reiffers
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov








Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
30. 6. 2022
registrácia

30. 6. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku






Návrat na obsah