Pozvané prednášky - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Pozvané prednášky

Pavol Bobík, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
Modely kozmického žiarenia v magnetosfére Zeme a heliosfére

Tamás Csanádi,  Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., Košice
Nanomechanical testing of ZrB2 ultra-high temperature ceramics: The effect of anisotropy, temperature and dislocations

Ján Dusza, Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i., Košice
Microstructure, mechanical and tribological properties of high entropy ceramics at nano/micro level
 
M. Fabián, Ústav geotechniky SAV, v.v.i., Košice
Local structure related to the functional properties in complex oxides prepared by ball milling
   
Ľubica Lacinová, Centrum biovied SAV, v.v.i., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava
Vápnikové kanály v zdraví a chorobe

Tomáš Lučivjanský, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Škálovacie správanie v nerovnovážnych fyzikálnych systémoch
 
Šimon Mackovjak, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
Využitie strojového učenia v kozmickej fyzike  (Utilization of Machine Learning in Space Physics)
 
Richard Pinčák, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
Kozmológia
  
Pavel Povinec, FMFI, Univerzita Komenského v Bratislave
Čo prezrádzajú o klimatických zmenách izotopové archívy
 
Pavol Stríženec, Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice
10 rokov Higgsovho bozónu
 
Jaroslav Tóbik, Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i., Bratislava
Umelé spinové kryštály, ich magnónové spektrum a možnosť manipulácie s ich základným stavom
 
Martin Vaľa, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Analýza dát vo fyzike vysokých energií  
 
Branislav Vrban, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave
Perspektívne jadrové reaktory


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah