Program - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah

PP – plenárna prednáška – 50 min (45 + 5 diskusia)
OP krátka prednáška – 15 min (12 + 3 diskusia)

Prednášky budú prebiehať v Aule Juraja Daniela-Szabóa,
na Ústave fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5.

Pondelok 5. 9. 2022
10.00
13.30
Chairman:
13.45
14.35
15.25
15.40
Chairman:
16.00
16.50
17.05
17.20
17.35
19:00
Registrácia
Otvorenie
Š. Gmuca
PP1 P. Povinec
PP2 Ľ. Lacinová
OP1 A. Broniš
Prestávka
Ľ. Lacinová
PP3 M. Fabián     
OP2 M. Kecer           
OP3 A. Ovsiannikov        
OP4 S. Antalic
Valné zhromaždenie SFS
Uvítací večer
Utorok 6. 9. 2022
Chairman:
8.30
9.20
10.10
10.25
Chairman:
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
Chairman:
13.45
14.35
15.25
15.40
15.55
Chairman:
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30 - 19.00
P. Bokes
PP4 M. Vaľa           
PP5 R. Pinčák           
OP5 M. Kovalik
Prestávka
A. Orendáčová
OP6 I. Bugár           
OP7 K. Gmucová           
OP8 S. Iľkovič           
OP9  M. Reiffers           
OP10 M. Rajňák
Prestávka
M. Mihalik
PP6 P. Bobík           
PP7 S. Mackovjak           
OP11 J. Kmec           
OP12 M. Patrnčiak          
Prestávka
Z. Ješková
OP13 M. Kireš
OP14 A. Kľučarová
OP15 D. Borovský
OP16 M. Csatáryová
Posterová sekcia
Streda 7. 9. 2022
Chairman:
8.30    
9.20    
10.10    
10.25    
Chairman:
10.40
11.55
11.10    
11.25    
12.05    
Chairman:
13.45    
14.00    
14.15    
14.30    
14.45    
15.00    
15.15    
Chairman:
15.40    
15.55    
16.10    
16.25    
16.40    
16.55      
18.30
M. Bombara
PP8 T. Lučivjanský    
PP9 J. Tóbik    
OP17 Š. Gmuca  
Prestávka    
J. Tóbik           
OP18 A. Džubinská   
OP19 M. Mihalik   
OP20 Ľ. Nagy    
PP10 B. Vrban   
Prestávka    
J. Cirák           
OP21 Z. Ješková      
OP22 P. Bokes    
OP23 N. Šmídová      
OP24 Z. Gibová    
OP25 M. Janek    
OP26 A. Juhásová    
Prestávka   
M. Timko, Z. Ješková           
M. Mičuch, Gymnázium Šrobárova    
M. Marcinčák, Gymnázium Šrobárova
A. Mikolaj, Gymnázium Alejová    
B. Andel - SPMF    
A. Repko - SPMF    
L. Galdun - SPMF    
Spoločenský večer
Štvrtok 8. 9. 2022
Chairman:
8.30
9.20
9.35
9.50
10.05
10.20
10.35
Chairman:
11.00
11.50
12.05
12.20
12.35
12.50
13.05
13.20
M. Reiffers
PP11 J. Dusza           
OP27 A. Dubničková           
OP28 L. Holka           
OP29 A. Liptaj          
OP30 E. Bartoš
OP31 S. Dubnička         
Prestávka
S. Iľkovič
PP12 T. Csanádi         
OP32 G. Pristáš           
OP33 T. Samuely           
OP34 S. Antalic           
OP35 A. Orendáčová           
OP36 P. Baloh           
OP37 A. Ghannadan           
Záver
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah