Program - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Rámcový program

PP – plenárna prednáška – 50 min (45 + 5 diskusia)
OP krátka prednáška – 20 min (15 + 5 diskusia)

Pondelok 5. 9. 2022
13.50
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17:30
17.30 - 19:00
19:00
Otvorenie
Prednášky   
Prestávka
Prednášky    
Valné zhromaždenie SFS
Uvítací večer
Utorok 6. 9. 2022
8.30 - 10.30 10.30 -11.00 11.00 -12.00
12.00
14.00 - 15.30  
15.30 - 16.00
16.00 - 17.30
18.00 - 19.00
Prednášky
Prestávka
Prednášky
Obed
Prednášky
Prestávka
Prednášky
Posterová sekcia
Streda 7. 9. 2022
8.30 - 10.30   
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00 12.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.00
18.30    
Prednášky
Prestávka
Prednášky
Obed
Prednášky
Prestávka
Víťazi súťaže vedeckých prác mladých fyzikov
Spoločenský večer      
Štvrtok 8. 9. 2022
8.30 - 10.30   
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30
Prednášky       
Prestávka
Prednášky           
Záver

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
30. 6. 2022
registrácia

30. 6. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah