SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Slovenská fyzikálna spoločnosť

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné  združenie vedeckých pracovníkov, odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a príbuzných vedeckých disciplín, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie a rasu.

Poslanie a hlavné úlohy SFS

1. Poslaním Spoločnosti je prispieť a napomáhať zachovaniu a optimálnemu rozvoju fyziky ako významnej zložky kultúrnych hodnôt a to najmä:


 • vytváraním spoločnej platformy fyzikov pracujúcich v oblasti výskumu, vzdelávania a v technickej praxi,

 • rozvíjaním koncepčnej a prognostickej činnosti,

 • podporovaním úsilia o zvyšovanie úrovne fyzikálneho vzdelávania,

 • predkladaním návrhov a podnetov príslušným odborným pracoviskám a inštitúciám  týkajúcich sa rozvoja fyziky alebo príbuzných odborov,

 • poskytovaním pomoci svojim členom pri ich vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti,

 • podporovaním účasti svojich členov na domácich a zahraničných odborných podujatiach,

 • podporovaním a organizovaním stykov so zahraničnými a medzinárodnými fyzikálnymi spoločnosťami a organizáciami.


2. Medzi hlavné úlohy Spoločnosti ďalej patrí:


 • usporadúvať a podieľať sa na organizovaní národných a medzinárodných konferencií, seminárov, sympózií, prednášok a iných vhodných akcií,

 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť,

 • vyjadrovať sa k vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti vo fyzike a príbuzných odboroch,

 • spolupracovať s MŠ SR, SAV, so školami všetkých druhov kde sa vyučuje fyzika, s pedagogickými ústavmi, s výskumnými a vedeckými pracoviskami a  podľa potreby s ďalšími organizáciami,

 • organizovať rôzne fyzikálne súťaže a kluby, spolupracovať s MŠ SR pri organizácii fyzikálnych súťaží.   

                  

SFS môžte v tomto období podporiť 2% z Vašich daní - podrobné informácie.    

 

Podporte SFS 2% z daní
Podrobné informácie

Výhody členstva v SFS
Informácie

Podujatia v roku 2023
Január, február, jún 2023
Laboratórne merania a demonštrácie pre študentov stredných škôl
FEI STU, január, február a jún 2023
Webstránka


Apríl 2023
Študentská vedecká konferencia FMFI
Bratislava, 19. apríla 2023

Máj 2023
Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov
Podrobné informácie, Výsledky súťaže

Middle European Cooperation in Statistical Physics - MECO 48
22.–26. mája 2023
Kongresové centrum Akademia, Stará Lesná
Webstránka


Jún2023
2. letná škola fyziky kondenzovaných látok
Liptovský Ján, 4.–9. júna 2023
Webstránka

ADEPT 2023
Podbanské, Hotel Pieris 12.–15. júna 2023
Webstránka


APCOM 2023
Štrbské Pleso, 21.–23. júna 2023
Webstránka


Júl 2023
K vedomostiam cez vesmír
Park tmavej oblohy, júl 2023

Medzinárodná konferencia GIREP 2023
Košice, 3.–7. júla 2023
Webstránka

September 2023
Structure and Stability of Biomacromolecules 2023
Košice, 5.– 8. septembra 2023
Webstránka


21. konferencia českých a slovenských fyzikov
Bratislava, 4.–7. septembra 2023
Webstránka


Modely modernej fyziky - Letná škola z teoretickej fyziky
Liptovská Teplička, 10.–17. septembra 2023

Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania a možnosti ich riešenia
Zuberec, Univerzitné stredisko Zuberec - Uniza 13.–14. septembra 2023

DIDFYZ 2023
Hotel Boboty, Terchová
20
.–23. septembra 2023
Webstránka
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky