Registrácia - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Registrácia

Konferenčný poplatok:
140 EUR – členovia SFS a JSMF
150 EUR – ostatní účastníci

Registrácia na konferenciu bola ukončená.
   
Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 31. 7. 2022.
Pri platbe po 31. 7. 2022 bude poplatok zvýšený o 10 EUR.
  
Konferenčný poplatok treba zaslať na číslo účtu
2662110021/1100
Tatra banka, Bratislava
názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Konštantný symbol: 0308
  
Údaje pre platbu zahraničných účastníkov:
Bank Name: TATRA BANKA, a.s.
Bank Address: Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account Name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
Account number: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Bankové poplatky znáša platiteľ.
Ako správu pre prijímateľa uveďte MENO a 26KSF.

 
 

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah