Publikácie - ksf26

26. konferencia slovenských fyzikov, Košice, 5.-8. september 2022
Prejsť na obsah
Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 2022.
Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: ksf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov a program konferencie bude zverejnený na stránke konferencie.

Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre bude voľný priestor.

Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 31. august 2022.


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Dôležité termíny
15. 7. 2022
registrácia

15. 7. 2022
zaslanie abstraktov

31. 7. 2022
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2022
zaslanie príspevku


Návrat na obsah