Registrácia - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Registrácia

Kvôli pandemickej situácii s COVID-19 sa konferencia uskutoční online formou.
Účastníci budú mať možnosť prezentovať svoje príspevky len formou prednášky (pozvané prednášky 45+5 minút, prednášky 15+5 minút), na konferencii nebude posterová sekcia.  

Registračný formulár - registrácia na konferenciu bola ukončená

Konferenčný poplatok:
60 EUR – členovia SFS a JSMF
65 EUR – ostatní účastníci

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 31. 7. 2021.
Pri platbe po 31. 7. 2021 bude poplatok zvýšený o 5 EUR.

Konferenčný poplatok treba zaslať na
číslo účtu 2662110021/1100
Tatra banka, Bratislava
názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre platbu zahraničných účastníkov:
Bank Name: TATRA BANKA, a.s.
Bank Address: Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account Name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
Account number: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Bankové poplatky znáša platiteľ.
Ako správu pre prijímateľa uveďte PRIEZVISKO a 25KSF.
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah