Programový výbor - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Programový výbor

Milan Timko - predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Peter Bokes
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Andrej Gendiar
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Peter Kollár
Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach

Andrej Pleceník
Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave

Michal Rajňák
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Ján Ziman
Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah