Program - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Program

PP – plenárna prednáška – 50 min (45 + 5 diskusia)
OP krátka prednáška – 20 min (15 + 5 diskusia)  
Pondelok 6. 9. 2021
13.50
14.00
14.50
15.40
16.00           
16.50           
17.10           
17.30
Otvorenie
PP1 Š. Luby    
PP2 V. Petrenko
Prestávka
PP3 M. Bombara            
OP1 A. Broniš            
OP2 P. Bokes            
OP3 T. Váry
Utorok 7. 9. 2021
8.30            
9.20            
10.10
10.30
10.50           
11.10           
11.30           
11.50
12.10
14.00           
14.50           
15.10
15.30
16.00           
16.50           
17.10           
17.30           
17.50
PP4 S. Dobák            
PP5 K. Karľová           
OP4 J. Kúdelčík
Prestávka
OP5 V. Lisý           
OP6 J. Strečka            
OP7 V. Šebeň            
OP8 M. Janek
Prestávka
PP6 M. Kladivová            
OP9 S. Samuhel            
OP10 A. Orendáčová
Prestávka
PP7 M. Orendáč            
OP11 M. Zentková           
OP12 P. Baloh            
OP13 P. Danylchenko       
OP14 J. Kmec
Streda 8. 9. 2021
8.30            
9.20            
10.10
10.30
10.50          
11.10           
11.30           
11.50
12.10
14.00           
14.50           
15.10           
15.30           
15.50
16.10
16.30           
16.50           
17.10           
17.30           
17.50           
18.10
PP8 J. Ivančo            
PP9 M. Venhart            
OP15 J. Kravčák
Prestávka
OP16 A. Džubinská           
OP17 O. Fričová           
OP18 K. Goliaš           
OP19 M. Kovalik
Prestávka
PP10 S. Iľkovič            
OP20 M. Csatáryová            
OP21 A. Kľučarová            
OP22 J. Šišková            
OP23 M. Choma
Prestávka
J. Merc – SPMF
Š. Hardoň– SPMF           
P. Hutár– SPMF           
S. Kotorová – SPMF           
Ľ. Regeciová – SPMF           
F. Herman – SPMF       
Štvrtok 9. 9. 2021
8.30            
9.20            
9.40
10.00
10.20
10.50
11.40          
12.30          
12.50           
13.10           
13.30
13.50
PP11 J. Kristek            
OP24 P. Jakab            
OP25 M. Solanik            
OP26 I. Bugár
Prestávka
PP12 F. Šimkovic
PP13 L. Galdun         
OP27 S. Kotorová           
OP28 O. Vinnik            
OP29 D. Danková            
OP30 A. Ghannadan
Záver

Aktualizované 6. 9. 2021
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah