Organizačný výbor - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Organizačný výbor

Július Cirák - predseda
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, STU v Bratislave

Erik Bartoš
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Andrea Džubinská
Centrum progresivnych materialov (CPM-TIP) UPJŠ v Košiciach

Štefan Gmuca
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Matej Jergel
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Mária Kovaľaková
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Peter Šiffalovič
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Marián Reiffers
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah