Publikácie - ksf25

25. konferencia slovenských fyzikov
6. - 9. september 2021
Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Foto: Radovan Mihók
Prejsť na obsah
Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 2021.
Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: ksf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov a program konferencie bude zverejnený na stránke konferencie.

Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre bude voľný priestor.

Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 31. august 2021.


Kontakt
ksf@elf.stuba.sk

Program

Dôležité termíny
31. 7. 2021
registrácia

31. 7. 2021
zaslanie abstraktov

31. 7. 2021
platba konferenčného poplatku

31. 8. 2021
zaslanie príspevku


Návrat na obsah