Výbory - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programový výbor

Milan Timko
, predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Peter Bury

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, Žilina
Július Cirák

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

Zuzana Ješková

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Peter Markoš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Andrej Pleceník

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Jaroslav Staníček

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava


Organizačný výbor

Július Cirák
, predseda
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Juraj Boháčik

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

Peter Filip

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Dalibor Krupa

Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Marián Reiffers

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
Jaroslav Staníček

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Aba Teleki

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra


Miestny organizačný výbor

Aba Teleki, predseda
Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Boris Lacsny

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Ivana Škorecová

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
Monika Hanáková

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky