Konferenčné publikácie - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 201
5. Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: 21ksf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov v elektronick
ej forme bude k dispozícii účastníkom konferencie pred začiatkom konferencie.
Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.


Zborník konferencie


Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte
 Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX


Adresa: 21ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 3
1. august 2015.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky