Pozvané prednášky - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvané prednášky

Jozef Bednarčík
DESY Hamburg
Využitie synchrotrónového žiarenia pri štúdiu štruktúry a vlastnosti materiálov

Karol Fröhlich
Elektrotechnický ústav SAV Bratislava
Odporové prepínanie v tenkých vrstvach pre novú generáciu pamäti.


Ivan Glesk
Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Strathclyde Glasgow, UK
Terabit Communications – Tasks and Challenges

Miroslav Grajcar
FMFI UK Bratislava
Heisenbergov princíp neurčitosti a kvantovo limitované zosilňovače

Ľubomír Mucha
podpredseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády
Práca s talentovanými žiakmi základných a stredných škôl v rámci FO


Alžbeta Orendáčová

PF UPJŠ Košice
Fingerprints  of  the  berezinskii-kosterlitz-thouless transition  

in  quasi-two-dimensional quantum  magnets

Tomáš Pleceník
FMFI Bratislava
Senzory plynov na báze oxidov kovov - od mikro do nano rozmerov

Dušan Pudiš

Katedra fyziky ŽU Žilina
Photonic crystal - advanced photonic band-gap material for optics and optoelectronics on the chip

Karel Saksl

UMV SAV Košice
Vývoj a výskum nových typov amorfných materiálov


Tomáš Samuely
PF UPJŠ Košice
Vizualizácia periodického pohybu nanoštruktúr pomocou skenovacej sondovej mikroskopie

Vladimír Šepelák

Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Effects of spin canting and site exchange of cations on magnetism of oxide nanoparticles


Pavol Valko
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, Bratislava
Gravitatio nostra quotidiana

Adriana Zeleňáková

Katedra fyziky kondenzovaných látok, PF UPJŠ Košice
Magnetické vlastnosti nanočastíc na báze Fe a Co A ich aplikácie


Ján Ziman
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU Košice
Dynamika doménovej steny a impedancia magnetického mikrodrôtu
s cirkulárnou anizotropiou
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky