Neutrónová sekcia - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Neutrónová sekcia

Sekcia dáva priestor nielen základnému výskumu spojenému s neutrónmi, ale zameriava sa aj na využitie neutrónov v ďalších aplikáciách. Príspevky môžu byť zamerané na štúdium rôznych tuhých či mäkkých látok pomocou rozptylu neutrónov a metodologické práce rozptylu neutrónov.


Témy sekcie

Fyzika neutrónov
Aplik
ácia neutrónov vo výskume
Materi
álový výskum za pomoci neutrónov

Sekcia sa bude konať 9.9.2015.

Organizátori


Slovenská
fyzikálna spoločnosť
Fakulta pr
írodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky