Dôležité termíny - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dôležité termíny

1. 4. 2015 – otvorenie registrácie na konferenciu

30. 6. 2015 – záväzná prihláška – úplné vyplnenie a odoslanie registračného formulára

termín predĺžený do 20. 7. 2015

30. 6. 2015 – odoslanie abstraktu konferenčného príspevku podľa šablóny uvedenej

v Konferenčných publikáciách.
termín predĺžený do 31. 7. 2015

31. 7. 2015 – zaplatenie konferenčného poplatku a stravy podľa objednávky v
registračnom formulári; ubytovanie hradí účastník na mieste – organizátori zabezpečujú rezerváciu ubytovania podľa požiadaviek účastník  uvedeného v registračnom formulári

31. 8. 2015 – odoslanie príspevkov do zborníka

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky