Registrácia - KSF_21

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára.

Konferenčný poplatok:
 90 EUR – členovia SFS a JSMF
100 EUR – ostatní účastníci
 50 EUR – sprevádzajúce osoby

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 3
1. 7. 2015.
Pri platbe po 3
1. 7. 2015 bude poplatok zvýšený o 10 EUR.

Konferenčný poplatok a poplat
ok za stravu treba zaslať na
číslo účtu 2662110021/1100
Tatra banka, Bratislava
názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre platbu zahraničných účastníkov:
Bank Name: TATRA BANKA, a.s.
Bank Address: Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account Name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
Account number: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Bankové poplatky znáša platiteľ.
Ako správu pre prijímateľa uveďte MENO a 2
1KSF.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky