2023 - ocenenia SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odovzdávanie ocenení SFS v roku 2023

Medaila SFS:
prof. Ing. Štefan Jánoš, CSc., prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc., RNDr. Peter Skyba, DrSc., RNDr. Mária Zentková, CSc., in memoriam  
Cena SFS za vedu:

prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., prof. Ing. Július Cirák, CSc.,doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc., prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
Cena SFS za pedagogiku:
prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc., doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., PaedDr. Ľubomír Konrád, PhD.
Čestný člen SFS:
prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc., doc. RNDr. Mária Kovaľaková, PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky