2017 - ocenenia SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odovzdávanie ocenení SFS v roku 2017

Medaila SFS: prof. Mgr. P. Balgavý, CSc., prof. RNDr. A. Z. Dubničková, DrSc., doc. RNDr. J. Šebesta, PhD.
Cena SFS za vedu: prof. Ing. K. Hricovíni, PhD., Mgr. N. Kučerka, DrSc., prof. RNDr. P. Povinec, DrSc.
Cena SFS za pedagogiku: RNDr. E. Adlerová, CSc., PaedDr. J. Beňuška, PhD., doc. RNDr. I. Červeň, CSc.,
doc. Ing. J. Štelina, CSc.
Čestný člen SFS: doc. RNDr. E. Běták, DrSc., prof. RNDr. T. Hianik, DrSc., doc. RNDr. O. Holá, PhD.,
doc. RNDr. J. Lukovičová, PhD., prof. RNDr. G. Martinská, CSc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky