2022 - ocenenia SFS - SFS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Odovzdávanie ocenení SFS v roku 2022

Medaila SFS:
2021 -
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
2022 -
RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., prof. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc.
Cena SFS za vedu:

2021 - p
rof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Ing. Štefan Gmuca, CSc., RNDr. Ivan Čurlík, PhD., RNDr. Gabriel Pristáš, PhD.,
2022 -
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., doc. RNDr. Marek Bombara, PhD., Ing. Emil Gažo, in memoriam, doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., in memoriam
Cena SFS za pedagogiku
:
2021 -
PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD., doc. RNDr. František Kundracik, CSc., doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
2022
- RNDr. Jozef Smrek, Prof. Dr. Boris Tomášik  
Čestný člen SFS
:
2021 -
prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.
2022 -
prof. Dr. Pavel P. Povinec, DrSc., RNDr. Ivan Škorvánek, CSc., RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky