Zoznam účastníkov - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zoznam účastníkov

Bombara Marek
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Produkcia deuterónov v zrážkach ťažkých iónov ako možná úloha na Masterclasses v časticovej fyzike

Džubinská Andrea
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
E
xperimental study of the rare earth magnetism in (Yb/Ce)Ni5 compound

Gmucová Katarína
Fyzikálny ústav SAV
, Bratislava
Ako presne vieme určiť šírku zakázaného pásu organického polovodiča?


Kollár Peter
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Demagnetizačné pole v kompaktovanom práškovom materiál
i NiFeMo

Kúdelčík Jozef
Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Structural changes of functionalized carbon nanotubes by magnetic fluid

Olekšáková Denisa
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technická univerzita v Košiciac
h
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni

Reiffers Marián
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Observation of quantum phase transitions and antiferromagnetic dome in heavy fermion system based on Yb

Vaľa Martin
Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  
Relativistic particle production in high energy nuclear collisions with Ag(Br)   

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
1. 4. 2019
otvorenie registrácie
30. 6. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu
31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku
 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky