Pozvané prednášky - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvané prednášky

Peter Bury
, FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
Vyšetrovanie štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch pomocou  povrchových akustických vĺn

Ivan Čurlík, FHPV, Prešovská univerzita v Prešove
Comparison of Yb and Eu intermetallic compounds in R-Pd-X (R = Yb,Eu, X = Sn, In) systems

Vladimír Girman, PF
, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Transmisná elektrónová mikroskopia

Štefan Gmuca, FÚ SAV
, Bratislava
"Ke
ď Vesmír umrie"

Peter
Kollár
Demagnetizačné pole v kompaktovanom práškovom materiáli NiFeMo

Ivan Králik, ÚEF SAV
, Košice
"LHC Run 2 z pohľadu experimentu ALICE"


Veronika Lacková
, ÚEF SAV, Košice
Ferronematics-nanofluids based on liquid crystals and magnetic nanoparticle

Peter Markoš, FMFI
, Univerzita Komenského v Bratislave
Rezonancie vo fotonických štruktúrach

Denisa Olekšáková
, FVT, Technická univerzita v Košiciach
Magneticky mäkké feromagnetiká na báze Fe-Ni


Peter Šiffalovič, FÚ SAV
, Bratislava
Real-Time Monitoring of Thin Film Growth by Means of X-ray Scattering


Oliver Štrb
ák, Biomedicínske centrum, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave
Biogénne železo v MRI diagnostike

Jose Teixeira,
Laboratoire Léon Brillouin, CEA-Saclay Centre (Francúzsko)
"Water, an unusual molecule: facts, interpretations and consequences"

Stanislav Tokár, FMFI
, Univerzita Komenského v Bratislave
Časticová fyzika na LHC: "Higgsov bozón, top kvark, nová fyzika"

Daniela Uhríková, Farmaceutická fakulta
, Univerzita Komenského v Bratislave
Fosfolipidová dvojvrstva: od modelových membrán k cielenému prenosu liečiv


 

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky