Registrácia - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Registrácia

Registrácia na 24. konferenciu slovenských fyzikov bola ukončená.

Konferenčný poplatok:
120 EUR – členovia SFS a JSMF
130 EUR – ostatní účastníci
  6
0 EUR – sprevádzajúce osoby
    0 EUR
stredoškolskí študenti s príspevkom v posterovej sekcii

Úč
asť stredoškolského študenta musí byť podporená doporučením učiteľa fyziky zaslaným na kontaktnú e-mailovú adresu ksf@elf.stuba.sk.

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 3
1. 7. 2019.
Pri platbe po 3
1. 7. 2019 bude poplatok zvýšený o 10 EUR.

Konferenčný poplatok treba zaslať na
číslo účtu 2662110021/1100
Tatra banka, Bratislava
názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre platbu zahraničných účastníkov:
Bank Name: TATRA BANKA, a.s.
Bank Address: Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account Name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
Account number: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Bankové poplatky znáša platiteľ.
Ako správu pre prijímateľa uveďte MENO a 2
4KSF.

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky