Konferenčné publikácie - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 201
9. Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: ksf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov
a program konferencie v tlačenej forme dostanú účastníci konferencie pri registrácii.

Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.

Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte
Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je
31. august 2019.

Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky