Výbory - KSF_24

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Programový výbor

Milan Timko
, predseda
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Peter Bokes
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Peter Bury

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Štefan Gmuca
Fyzikálny ústav, SAV, Bratislava
Jaroslav Staníček

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Organizačný výbor

Július Cirák
, predseda
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Andrea Džubinská
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mária Kovaľaková
Fakulta
elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
Jozef Kúdelčík
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline
Marián Reiffers

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov

Lokálny organizačný výbor

Jozef Kúdelčík, predseda
Peter Hockicko
Marián Janek
Štefan Hardoň
Marek Veveričík
Kontakt
ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny
15. 7. 2019
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2019
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2019
odoslanie príspevku

Konferenciu organizuje

Slovenská
fyzikálna spoločnosťFakulta elektrotechniky
a informačných technológií,
Žilinská univerzita
v Žiline
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky