SFS

KLUB FYZIKOV V BRATISLAVE

Slovenská fyzikálna spoločnosť

FEI STU

História KF Aktuálne klubové stretnutie KF Plán stretnutí v roku 2012 KF Kontakt

marec 2012

Alan B. Kaiser
MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology
Victoria University of Wellington, P O Box 600, Wellington 6140, New Zealand
Comparison of conduction in different types of graphene and carbon nanotube networks

Prednáška sa uskutoční v pondelok 12.marca 2012 o 10:30 hod
Oddelenie fyziky ÚJFI FEI STU, A 223, 2. poschodie, blok A, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
mapa