SFS

KLUB FYZIKOV V BRATISLAVE

Slovenská fyzikálna spoločnosť

FEI STU

História KF Aktuálne klubové stretnutie KF Plán stretnutí v roku 2012 KF Kontakt

Kontakt:

prof. Ing. Július Cirák, PhD.

Klub fyzikov
Oddelenie fyziky ÚJFI
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel.: (02) 60291 138
E-mail: julius.cirak@stuba.sk