SFS

KLUB FYZIKOV V BRATISLAVE

Slovenská fyzikálna spoločnosť

FEI STU

História KF Aktuálne klubové stretnutie KF Plán stretnutí v roku 2012 KF Kontakt

Klub fyzikov v Bratislave a Oddelenie fyziky ÚJFI FEI STU
si Vás dovoľujú pozvať na vedecký seminár:


Alan B. Kaiser
MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology
Victoria University of Wellington, P O Box 600, Wellington 6140, New Zealand

Comparison of conduction in different types of graphene and carbon nanotube networks

We point out [1] the remarkable analogies (but also significant differences) between electronic conduction in thin single-wall carbon nanotube networks and in graphene prepared by different methods. We analyze the temperature and electric - field dependence of conductivity to identify the conduction processes occurring and the roles played by disorder, in order to clarify the reasons for the similarities and differences.
[1] A.B. Kaiser and V. Skákalová, Chem. Soc. Rev., 40, 3786 (2011).

Vedecký seminár sa uskutoční v pondelok 12.marca 2012 o 10:30 hod
Oddelenie fyziky ÚJFI FEI STU, A 223, 2. poschodie, blok A
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

mapa

Pozvánka


FEI STU