Program - KSF_23

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Program konferencie

Podrobný program konferencie - súbor na stiahnutie

Streda 5. 9. 2018  

10:30
12:10
13:35
13:45 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:10
17:15 - 18:45
19:00

Registrácia
Obed
Otvorenie konferencie
P
ozvané prednášky
Káva

Krátke prednášky
Valné zhromaždenie SFS
Recepcia

Štvrtok 6. 9. 2018

09:00 - 10:50
10:50 - 11:15
11:15 - 12:40
12:40
14:00 - 16:05
16:05 - 16:30
16:30 - 18:35

Pozvané a krátke prednášky
Káva
Pozvané a krátke prednášky
Obed
Pozvané a krátke prednášky
Káva
Pozvané a krátke prednášky

Piatok 7. 9. 2018

09:00 - 10:50
10:50 - 11:25
11:25 - 12:30
12:30
14:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
19:00

Pozvané a krátke prednášky
Káva
Pozvaná a krátka prednáška
Obed
Pozvané a krátke prednášky
Káva
Vystúpenia laureátov Súťaže prác mladých fyzikov
Spoločenský večer

Sobota 8. 9. 2018

09:00 - 10:25
10:25 - 10:50
10:50 - 12:10
12:10
12:30

Pozvané a krátke prednášky
Káva
Krátke prednášky
Záver konferencie
Obed

 
 

Kontakt

ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny

1. 4. 2018
otvorenie registrácie

30. 6. 2018
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2018
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2018

odoslanie príspevku


Konferenciu organizujeSlovenská
fyzikálna spoločnosť


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky