Pozvané prednášky - KSF_23

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvané prednášky

Tomáš Blažek,
FMFI UK, Bratislava
Experimenty v CERNe od objavu Higgsovho bozónu

Peter Bokes, ÚJFI FEI STU, Bratislava
Transformácie v transformátoroch
  
Slavomír Gabáni, OFNT ÚEF SAV, Košice
Vplyv tlaku na supravodivosť
 
Paul Gabor, S. J., Vice Director for the Vatican Observatory Research Group,
University of Arizona, Tucson
Fyzikálne veli
činy
 
D
aniel Jancura, PF UPJŠ, Košice
Cytochrome c oxidase - a modulation of its catalytic activity
   

Z
denko Machala, FMFI UK, Bratislava
Elektrické výboje s vodou a ich biomedicínske aplikácie
 
Marián Mihalik, OFMJ ÚEF SAV, Košice
Structural and magnetic phase diagrams of RMn1-xFexO3 system

 
Peter Papp, KEF FMFI UK, Bratislava
Interakcie nízkoenergetických elektrónov s molekulami relevantnými pre plazmové technológie a nanotechnológie.
   
Michal Rajňak, OFMJ ÚEF SAV, Košice
Experimentálne štúdium magnetických kvapalín pre elektrotechnické aplikácie
 
Tomáš Roch, FMFI UK, Bratislava
Š
truktúra a vlastnosti vybraných  kompozitných materiálov
 

P
avol Szabó, OFNT ÚEF SAV, Košice
Supravodivosť v silne neusporiadaných systémoch.
 

K
atarína Šipošová, OBF ÚEF SAV, Košice
Interaction of Nanoparticles with Proteins: Biomedical Application
 

M
ichal Širaň, FMFI UK, Bratislava
Vyššie symetrie v modernej fyzike
  
Július Štelina, KEF Žilinská univerzita, Žilina
Vznik chemických prvkov vo vesmíre


  

Kontakt

ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny

1. 4. 2018
otvorenie registrácie

30. 6. 2018
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2018
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2018

odoslanie príspevku


Konferenciu organizujeSlovenská
fyzikálna spoločnosť


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky