Konferenčné publikácie - KSF_23

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 201
5. Abstrakt vo formáte Word posielajte elektronicky na adresu: ksf@elf.stuba.sk

Zborník abstraktov v elektronickej forme bude k dispozícii účastníkom konferencie pred začiatkom konferencie.
Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.


Zborník konferencie


Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte
Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX


Adresa: ksf@elf.stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je
31. august 2018.

Kontakt

ksf@elf.stuba.sk


Dôležité termíny

1. 4. 2018
otvorenie registrácie

30. 6. 2018
odoslanie prihlášky
a
abstraktu

31. 7. 2018
zaplatenie konferenčného
poplatku

 31. 8. 2018

odoslanie príspevku


Konferenciu organizujeSlovenská
fyzikálna spoločnosť


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky