Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačová fyzika

letný semester akad. roku 2014/2015
Informačný list predmetu v AIS
V školskom roku 2014/2015 prednáša a cvičí Martin Konôpka.
Otázky na skúšku

Kontakt:
email: martin.konopka@stuba.sk,    miestnosť: A212,    klapka: 118

posledná aktualizácia stránky: 29. mája 2015