Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nanoelektronika

Trans, Cis, a ina Trans pre DAB prestavuje štúdium toku elekrického prúdu v obvodoch kde súčiastkami sú jednotlivé atómy a molekuly [1] alebo rôzne mezoskopické štruktúry vytvorené hradlami v dvojrozmernom elektrónovom plyne v kvantových jamách na báze GaAs [2]. Cieľom nášho výskumu je porozumenie a teoretická predikcia transportu elektrónov cez takého nano-súčiastky pomocou kvantovo-mechanického popisu správania sa elektrónov v látke.

Vybrané publikácie:

Kontakt: P. Bokes, M. Konôpka.